1 فروردین 1397
صفحه اصلی

اقتصاد به شدت قوی است

تبلیغات در حمایت از اقتصاد در ماه فوریه به دنبال شگفت انگیز قوی رشد بلاکوبستر است که نشان می دهد این اقتصاد در حال رشد نه سال در حال گسترش است، اما ممکن است در حال حاضر اتاق هایی برای اجرای ImageA در حال ساخت در فرانکلین لک های نیوجرسی در این هفته وجود دارد. حدود 313 هزار شغل در ماه گذشته اضافه شد CreditSeth Wenig Associated PressBy Neil IrwinMarch 9 2018 در گزارش ماه فوریه وزارت کار در مورد وضعیت اشتغال در ایالات متحده 39 صفحه در ایالات متحده وجود دارد، اما آنها را می توان در چهار کلمه خلاصه کرد. اقتصاد موجب فروپاشی 313 هزار شغل که در ماه فوریه در این کشور اضافه شده بسیار بیشتر از