1 فروردین 1397
صفحه اصلی

بررسی واقعی: شواهد کمی از تجار Trump در برابر چین در تعرفه ها و تجارت حمایت می کند

رئیس جمهور تامپس چین را از عدم احترام متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، تاکتیک در تجارت فولاد از جمله حمل و نقل CreditLinfeng European Pressphoto AgencyBy Linda QiuMarch 8 2018 رئیس جمهور Trump تعرفه های شدید واردات فولاد و آلومینیوم را در پنج شنبه صادر کرد چین را به عنوان یک مجرم برتر در