1 فروردین 1397
صفحه اصلی

در حال برانگیختن تجارت است این به معنی جنگ تجاری نزدیک است.

ادعای تبلیغاتی توسط تجارت خارجی در حال انجام است که به معنی جنگ تجاری نزدیک مجلس Trump اعتراض کرده است اما تا کنون قوانین بازی را دنبال کرده است. Image The Trump Administration پست های هدف تجارت را تحریم نکرده است همانطور که برخی منتقدان ممکن است فکر کنند آلومینیوم قاچاقچیان در دهلی نو نیویورک CreditNathaniel بروکس برای The New York TimesBy Neil IrwinMarch 8 2018 بسیاری از حوادث هفته گذشته به حالات ذهنی ناشی از یک جنگ تجاری جهانی مخرب بوده است. رئیس جمهور ترامپ با اعلام ظاهرا خود به خودی از تعرفه های فولادی و آلومینیوم به عنوان