1 فروردین 1397
صفحه اصلی

صحنه اقتصادی: جنگهای تجاری می تواند یک بازی مرغ باشد. گاهی اوقات، به معنای واقعی کلمه.

پشتیبانی شده توسط اقتصاد تجارت جنگ می تواند یک بازی از مرغ گاهی اوقات به معنای واقعی کلمه ادواردو پورتر ECONOMIC SCENEMARCH 13 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی magnum پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize عکس تابع var شکل fragment storyHeader var HTML html header headMenu mediaActionOverlay supportedBy var document document getElementByI