1 فروردین 1397
صفحه اصلی

همانطور که مرکل در آغاز دوره جدید، مصالحه می تواند رونق اقتصادی را لغو کند

پشتیبانی مالی توسط Merkel از Merkel آغاز می شود به مصالحه جدید مدت می تواند لغو اقتصادی BoomBy JACK EWINGMARCH 14 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن صفحه اصلی داستان مقدمه پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize PhotoMembers سوسیال دموکرات های آلمان در مقر حزب در برلین آنجلا مرکل، سوسیال دموکرات ها را متقاعد کرد که برای یک دولت ائتلافی کاپی کنند