1 فروردین 1397
صفحه اصلی

چشم انداز جنگ تجارت بخشی از پایه Trump است: کشاورزان میانه رو

Cover PhotoEldon Gould با کودکتان در مزرعه خود در Maple Park Ill گرچه او نگران خطر جنگ تجاری است که می تواند به صادرات مزرعه آسیب برساند، او فکر می کند که بسیاری از کشاورزان آماده نیستند از حمایت خود از رئیس جمهور Trump CreditWhitten Sabbatini برای The New جورج دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو و پاتریشیا کوهنارچ 10 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن حافظه اصلی