1 فروردین 1397
صفحه اصلی

ژاپن بیشتر زنان را در ساخت و ساز می خواهد. توالتهای صورتی ممکن است کمک نکنند.

Cover PhotoYuho Nakamura 25 یک سرپرست کار ساختمانی برای شرکت شیمیزو 30 کارگر ساختمانی را در یک ساختمان در مرکز شهر توکیو نظارت می کند CreditIrene C Herrera برای نیویورک تایمز جاپان می خواهد زنان بیشتری در ساخت صورتی صورتی می توانند کمک نکنند صنعت در حال مبارزه برای مقابله با با کمبود نیروی کار، اما برخی می گویند که تلاش های استخدام نیروهای ناشنوایان موجب نگرانی در مورد مسائل جدی در محل کار می شود. MARI SAITOMARCH 8 2018if window magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 window magnum headlineBalancer window magnum headlineBalance