مقالات منتخب

 • مقالات برتر

 • مقاله 1:مهدی عالمی و حسن حقیقی برای مقاله "الگوریتم چندهسته ای برای کاوش زیرگراف های k-truss"

 • مقاله 2:حمید گوهرجو، مرتضی مرادی و حمید نوری برای مقاله "مدیریت پویای دمای پردازنده های چندهسته ای در سطح سیستم عامل برای زمانبند ربایش کار زبان های موازی"

 • مقاله 3:رضا معانی‌جو و سید ابوالقاسم میرروشندل برای مقاله "دِگَربَیان: توسعه پیکره متنی فارسی جملات و عبارات معادل به کمک روش جمع‌سپاری"

 • لیست مقالات منتخب

 • 1- مهدی عالمی و حسن حقیقی برای مقاله "الگوریتم چندهسته ای برای کاوش زیرگراف های k-truss"

 • 2- حمید گوهرجو، مرتضی مرادی و حمید نوری برای مقاله "مدیریت پویای دمای پردازنده های چندهسته ای در سطح سیستم عامل برای زمانبند ربایش کار زبان های موازی"

 • 3 – زهره کریمی و سعید شیری برای مقاله "دسته بندی نیمه نظارتی مبتنی بر منیفلد با بهره گیری از رفتار لاپلاسین تابع جهت تمایز نقاط داخلی"

 • 4- رضا معانی‌جو و سید ابوالقاسم میرروشندل برای مقاله "دِگَربَیان: توسعه پیکره متنی فارسی جملات و عبارات معادل به کمک روش جمع‌سپاری"

 • 5- معصومه بسطامی, رضا فقیه میرزایی و محمد فدائیان برای مقاله "طراحی سلول نیم جمع کننده سه ارزشی با استفاده از جمع خازنی در منطق DCVS"

 • 6- مجتبی کاظمی و ساسان حسین علیزاده برای مقاله "یک معیار شباهت نوین پالایش مشارکتی در سامانه‌های توصیه‌گر"

 • 7- محمدرضا تاثیری، محمدامین فاضلی و جعفر حبیبی برای مقاله "روشی نیمه‌خودکار برای یافتن مشکلات گرافیکی بازی‌های رایانه‌ای با استفاده از رایانش ابری"

 • 8- حکیمه فدائی, فرناز قاسمی تودشکی و هشام فیلی برای مقاله "بهبود ترجمه ماشینی مبتنی بر قاعده با استفاده از قواعد نحوی آماری"

 • 9- لیلا اسماعیلی، سیدعلیرضا هاشمی برای مقاله "یک سیستم توصیه گر گردشگری در بستر تجارت اجتماعی: مبتنی بر شباهت، جوامع اجتماعی، اعتماد و شهرت"

 • 10- مجتبی صادقیان, محمد خوانساری و فرید دهقان برای مقاله "مدلسازی تکامل شبکه های ارتباطات کلاسی نرم افزارهای شی گرا"

 • 11- رقیه حیدری و محسن افشارچی برای مقاله "تصمیم گیری برخط در تیم های اقتضایی پهپادی"

 • 12- مهناز باغدار و سعید جلیلی برای مقاله شناسایی "خودکار نقش های الگوهای طراحی ازکد برنامه با رویکرد یادگیری ماشین"

 • 13- الهه ملک زاده و مرجان کائدی برای مقاله "توصیه اقلام دنباله طولانی با استفاده از تنوع‌بخشی شخصی‌سازی‌شده در سیستم‌های توصیه‌گر"

 • 14- سید نوید محمدی فومنی و احمد نیک آبادی برای مقاله "دسته‌بندی و حاشیه‌نویسی تصویر با استفاده از مدل‌های احتمالاتی عنوان با ورودی‌های وزن‌دار"

 • 15- امید عباسی و مهدیه سلیمانی برای مقاله "یادگیری عمیق در سامانه‌های توصیه‌گر"