لیست کارگاه ها

وب - کسب و کار و نیازهای فنی
نسل آینده نظام مدیریت امنیت: بلوغ امنیت سایبری
نقش معماری نرم‌افزار در پروژه‌های کلان
روش‌های امن‌سازی شبکه‌های صنعتی و سیستم های کنترلی در برابر تهدیدات سایبری
آشنایی با اسکرام(چارچوب مدیریت چابک)
آشنایی با مدیریت خدمات فناوری اطلاعات براساس چارچوب ITIL – v۳
Nanoscale Wireless Sensor Networks: Opportunities, Challenges, and Recent Advances
استقرار سیستمهای مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)
عصر Big Data، چرا و چگونه؟